Top slide banner
Kế hoạch Triển khai, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 75/KH-UBND
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm kh75-thuc-hien-cong-tac-cap-gcn-lan-dau-nam-2023.pdf