Top slide banner
Phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất khu dân cư đường bản Áng 3, xã Đông sang, huyện Mộc Châu (giai đoạn 2)
Số ký hiệu văn bản 4030/PA-UBND
Ngày ban hành 10/10/2023
Ngày hiệu lực 10/10/2023
Trích yếu nội dung Phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất khu dân cư đường bản Áng 3, xã Đông sang, huyện Mộc Châu (giai đoạn 2)
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm pa-4030_0001-ban-ang-3-xa-dong-sang-gd2-.pdf