Top slide banner
Quyết định Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền điện quý II, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1089/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền điện quý II, năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1089.-qd-ho-tro-tien-dien-quy-2.cvvp.pdf
1089.-tong-hop-ho-tro-tien-dien-quy-ii_0001.pdf