Top slide banner
V/v đôn đốc rà soát, vận động các hộ làm nông nghiêp, lâm nghiêp, ngư nghiêp có mức sống trung bình tham gia mua thẻ BHYT năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1864/UBND-LĐ
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc rà soát, vận động các hộ làm nông nghiêp, lâm nghiêp, ngư nghiêp có mức sống trung bình tham gia mua thẻ BHYT năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv-xac-dinh-ho-co-muc-song-trung-binh-lan-2.cvvp.pdf