Top slide banner
V/v Về việc xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nhiệp, ngư nghiệp và diêm nghiêm có mức sống trung bình năm 2023 làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế
Số ký hiệu văn bản 458/UBND-LĐ
Ngày ban hành 20/02/2023
Ngày hiệu lực 20/02/2023
Trích yếu nội dung V/v Về việc xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nhiệp, ngư nghiệp và diêm nghiêm có mức sống trung bình năm 2023 làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv-xac-dinh-ho-co-muc-song-trung-binh.cvvp.pdf