Top slide banner
Về việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt sau thẩm định đánh giá đối với các cơ sở lưu trú
Số ký hiệu văn bản 4759/UBND-VHTT
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt sau thẩm định đánh giá đối với các cơ sở lưu trú
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv-ve-viec-hoan-thien-tieu-chi-chua-dat-sau-tham-dinh-danh-gia.cvvp-1-.pdf