Top slide banner
Về việc lập hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn
Số ký hiệu văn bản 2702/UBND-VHTT
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung Về việc lập hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv-ve-viec-lap-ho-so-de-nghi-cap-bien-hieu-dat-tieu-chuan.cvvp-1-.pdf