Top slide banner
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hoá cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu văn bản 2245 /QĐ-UBN
Ngày ban hành 31/10/2023
Ngày hiệu lực 31/10/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hoá cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Hình thức văn bản Văn bản CCHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-2245.pdf.pdf