Top slide banner
Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 7)
Số ký hiệu văn bản 137/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/11/2023
Ngày hiệu lực 14/11/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 7)
Hình thức văn bản Nghị quyết HĐND
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trần Dân Khôi
Tài liệu đính kèm nq137_0001-dieu-chinh-von-dau-tu-cong.pdf