Top slide banner
Thông báo kết quả thu, chi nguồn vận động ủng hộ kinh phí tặng quà quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2024
Số ký hiệu văn bản 93/TB-BTV
Ngày ban hành 07/02/2024
Ngày hiệu lực 07/02/2024
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả thu, chi nguồn vận động ủng hộ kinh phí tặng quà quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vì Thị Long Biên
Tài liệu đính kèm Só 93TB-BTV.pdf