Top slide banner
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2023
Số ký hiệu văn bản 22/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2024
Ngày hiệu lực 05/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-qd cong bo.pdf
mau so 03.pdf
mau so 5 vb con hieu luc.pdf