Top slide banner
Thông báo tuyển chọn Đơn vị chủ trì liên kết đăng ký, đề xuất, xây dựng dự án theo hình thức Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Số ký hiệu văn bản 100/TB-UBND
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển chọn Đơn vị chủ trì liên kết đăng ký, đề xuất, xây dựng dự án theo hình thức Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm TB tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết.pdf