Top slide banner
Thông báo tuyển chọn Đơn vị chủ trì liên kết đăng ký, đề xuất, xây dựng dự án theo hình thức Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Số ký hiệu văn bản 114/TB-UBND
Ngày ban hành 23/04/2024
Ngày hiệu lực 23/04/2024
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển chọn Đơn vị chủ trì liên kết đăng ký, đề xuất, xây dựng dự án theo hình thức Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm 114-TB tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết_0001.pdf