Top slide banner
Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023
Số ký hiệu văn bản 08/BC-UBND
Ngày ban hành 05/01/2024
Ngày hiệu lực 05/01/2024
Trích yếu nội dung Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1_Báo cáo 08 triển khai kiểm soát tài sản thu nhập 2023.pdf