Top slide banner
Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu lần 02 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 4368/KH-UBND
Ngày ban hành 31/10/2023
Ngày hiệu lực 31/10/2023
Trích yếu nội dung Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu lần 02 năm 2023
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH UBND huyện tuyển dụng viên chức lần 02 năm 2023.pdf