Top slide banner
Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 1926/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2021
Ngày hiệu lực 04/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1926_QĐ ban hành quy chế tiếp nhận viên chức ngành GD về công tác tại MC.pdf