Top slide banner
Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số ký hiệu văn bản 321/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2022
Ngày hiệu lực 08/03/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-quy che nang luong truoc thoi han.pdf