Top slide banner
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 08/TB-PTQĐ
Ngày ban hành 04/05/2024
Ngày hiệu lực 04/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Đức Quỳnh
Tài liệu đính kèm TB08-Triệu tập thí sinh đủ Đk tham dự V2- tuyển dụng viên chức TTPTQĐ Mộc Châu năm 2024.pdf