Top slide banner
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ MỘC CHÂU
Số ký hiệu văn bản Đề án
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày hiệu lực 09/05/2024
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ MỘC CHÂU
Hình thức văn bản ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 09.05.2024. Đề án thành lập thị xã Mộc Châu sửa chiều H.pdf