Top slide banner
TÓM TẮT ĐÈ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ MỘC CHÂU
Số ký hiệu văn bản TÓM TẮT ĐỀ ÁN
Ngày ban hành 06/05/2024
Ngày hiệu lực 06/05/2024
Trích yếu nội dung TÓM TẮT ĐÈ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ MỘC CHÂU
Hình thức văn bản ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3. BẢN TÓM TẮT ĐỀ ÁN (MC)pdf