Top slide banner
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 266/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2024
Ngày hiệu lực 24/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hà Quang Thành
Tài liệu đính kèm QĐ 266-Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức TTPTQĐ 2024.pdf