Top slide banner
Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
105/NQ-UBBC 01/06/2021 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 281
Tải về 15
100/NQ-UBBC 25/05/2021 Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 250
Tải về 11
102/UBBC 25/05/2021 Giao chỉ tiêu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Lượt xem: 261
Tải về 7
91/TB-UBBC 21/05/2021 Thông báo tham dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội
Lượt xem: 254
Tải về 7
1043/QĐ-HĐND 14/05/2021 Kiện toàn các thành viên tham gia các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 264
Tải về 12
75/CV-UBBC 12/05/2021 V/v hướng dãn thành lập Tổ hỗ trợ các tổ bầu cử và xử lý tình huống khi có thành viên Tổ bầu cử phải cách ly Y tế
Lượt xem: 280
Tải về 10
47/CV-UBBC 11/05/2021 Trao đổi về niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt trong hội trường
Lượt xem: 281
Tải về 10
03-TB/BCĐ 10/05/2021 Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo bầu cử về lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 238
Tải về 4
69/QĐ-UBND 07/05/2021 Quyết định kiện toàn danh sách công chức, viên chức trưng tập làm công tác nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 237
Tải về 4
66/UBBC-CV 05/05/2021 V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Lượt xem: 247
Tải về 5
123456