Top slide banner
Tổng số: 94
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
/QĐ-BVHTTDL 3684 27/12/2022 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 133
Tải về 0
2618/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tư pháp
Lượt xem: 348
Tải về 0
2618/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
Lượt xem: 258
Tải về 1
2443/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
Lượt xem: 253
Tải về 0
2284/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 270
Tải về 222
2170/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 274
Tải về 12
2171/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi, chức ăng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 255
Tải về 196
1829/QĐ-UBND 05/09/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và xã hội
Lượt xem: 274
Tải về 3
1790/QĐ-UBND 25/08/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế
Lượt xem: 255
Tải về 0
1585/QĐ-UBND 15/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 159
Tải về 0
12345678910