Top slide banner
Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
105/NQ-UBBC 01/06/2021 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 216
Tải về 15
100/NQ-UBBC 25/05/2021 Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 187
Tải về 11
102/UBBC 25/05/2021 Giao chỉ tiêu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Lượt xem: 193
Tải về 7
91/TB-UBBC 21/05/2021 Thông báo tham dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội
Lượt xem: 185
Tải về 7
75/CV-UBBC 12/05/2021 V/v hướng dãn thành lập Tổ hỗ trợ các tổ bầu cử và xử lý tình huống khi có thành viên Tổ bầu cử phải cách ly Y tế
Lượt xem: 209
Tải về 10
47/CV-UBBC 11/05/2021 Trao đổi về niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt trong hội trường
Lượt xem: 203
Tải về 10
69/QĐ-UBND 07/05/2021 Quyết định kiện toàn danh sách công chức, viên chức trưng tập làm công tác nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 164
Tải về 4
66/UBBC-CV 05/05/2021 V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Lượt xem: 173
Tải về 5
60/CV-UBBC 28/04/2021 V/v xây dựng chương trình hành động của các ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp
Lượt xem: 182
Tải về 3
58/BC-UBBC 28/04/2021 Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mộc Châu
Lượt xem: 196
Tải về 3
12345
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu