Top slide banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
113/KH-UBND 12/01/2022 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 101
Tải về 1
Đề thi 1 10/09/2021 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
Lượt xem: 158
Tải về 9
2804/UBND-TTr 09/09/2021 về việc triển khai cuộc thi " tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021
Lượt xem: 140
Tải về 4
dự thi 01/09/2021 Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
Lượt xem: 168
Tải về 11
2623/KH-UBND 24/08/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham những
Lượt xem: 149
Tải về 2
1025/BC-UBND 19/08/2021 Báo cáo Kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ
Lượt xem: 133
Tải về 7
1267/UBND-TTr 05/05/2021 Công văn số 1267/UBND-TTr ngày 05/5/2021 của UBND huyện về việc bổ sung nội dung Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021;
Lượt xem: 99
Tải về 0
610/KH-UBND 04/03/2021 Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
Lượt xem: 110
Tải về 0
207/UBND-TTr 22/01/2021 V/v xử lý tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người tại các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh
Lượt xem: 111
Tải về 0
48/KH-UBND 07/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Lượt xem: 133
Tải về 2
12
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu