Top slide banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1137/BC-UBND 06/12/2022 Báo cáo Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu với nhân dân đợt 2 năm 2022
Lượt xem: 50
Tải về 2
3085/KH-UBND 11/10/2022 Kế hoạch Điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại các xã, thị trấn
Lượt xem: 62
Tải về 0
2991/UBND-VHTT 04/10/2022 V/v tuyên truyền công tác chuyển đổi số và hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia
Lượt xem: 49
Tải về 0
30/QĐ-UBND 01/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Mộc Châu năm 2022
Lượt xem: 52
Tải về 1
779/BC-UBND 09/09/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III/2022; Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Quý IV/2022
Lượt xem: 50
Tải về 0
430/BC-UBND 10/06/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm
Lượt xem: 39
Tải về 0
1458/UBND - VP 23/05/2022 V/v thực hiện triển khai thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 40
Tải về 0
105/TB-UBND 04/05/2022 THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (lần 1)
Lượt xem: 31
Tải về 0
706/KH-UBND 15/03/2022 KẾ HOẠCH Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2022
Lượt xem: 35
Tải về 0
705/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 36
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu