V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện
Số ký hiệu văn bản 307/UBND-TP
Ngày ban hành 09/02/2022
Ngày hiệu lực 09/02/2022
Trích yếu nội dung V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản