V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của các phòng chuyên môn
Số ký hiệu văn bản 1051/UBND-TP
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của các phòng chuyên môn
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Long Trung Tâm
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản