V/v tham gia ý kiến vào các dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 510/STP-XDKT&TDTHPL
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung V/v tham gia ý kiến vào các dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Mộc Châu
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Quàng Văn Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản