Kế hoạch Kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 79/KH-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Long Trung Tâm
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản