V/v rà soát văn bản QPPL năm 2022
Số ký hiệu văn bản 711/UBND-TP
Ngày ban hành 15/03/2022
Ngày hiệu lực 15/03/2022
Trích yếu nội dung V/v rà soát văn bản QPPL năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Long Trung Tâm
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản