Quyết định về việc công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2021
Số ký hiệu văn bản 13/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Long Trung Tâm
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản