Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021 (chính thức)
Số ký hiệu văn bản 25/BC-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021 (chính thức)
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Long Trung Tâm
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản