Top slide banner
Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 4711/KH-BTTTT
Ngày ban hành 26/11/2020
Ngày hiệu lực 26/11/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4711-kh-btttt-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-xv-va-hdnd-2021-2026.pdf