Top slide banner
Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 56/KH-MTTQ-UB
Ngày ban hành 22/01/2021
Ngày hiệu lực 22/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 56_KH-MTTQ-BTT KH thuc hien cong tac bau cu.pdf