Top slide banner
Hướng dẫn tổ chức các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã
Số ký hiệu văn bản 18/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23/01/2021
Ngày hiệu lực 23/01/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 18_HDMTTQ-BTT HD to chuc hoi nghi hiep thuong gt nguoi ung cu cap xa.pdf
mau-05.doc
mau-so-01-kem-theo-hd-58.doc
mau-thong-bao-kem-theo-hd-58.doc