Top slide banner
Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để vận động bầu cử
Số ký hiệu văn bản 152/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để vận động bầu cử
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 152_kh-mttq.pdf