Top slide banner
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học vàn Công nghệ
Số ký hiệu văn bản 1794/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2022
Ngày hiệu lực 30/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học vàn Công nghệ
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm saoy-1794.pdf