Top slide banner
Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ ba đến sau kỳ họp thứ tư, và các nội dung theo kết luận của CHủ tịch HĐND huyện tại các kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày hiệu lực 15/12/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ ba đến sau kỳ họp thứ tư, và các nội dung theo kết luận của CHủ tịch HĐND huyện tại các kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Nghị quyết HĐND
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NQ21.pdf