Top slide banner
Nghị quyết Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2017
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày hiệu lực 03/07/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2017
Hình thức văn bản Nghị quyết HĐND
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq06hd.pdf