Top slide banner
Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức
Số ký hiệu văn bản 814/BC-UBND
Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày hiệu lực 02/10/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức
Hình thức văn bản Văn bản UBND huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc814.pdf