Khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính năm 2020
Số ký hiệu văn bản 373/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2021
Ngày hiệu lực 09/02/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính năm 2020
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về