Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2020
Số ký hiệu văn bản 368/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2021
Ngày hiệu lực 08/02/2021
Trích yếu nội dung Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2020
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về