Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 13/TT-MTTW-BTT
Ngày ban hành 19/01/2021
Ngày hiệu lực 19/01/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về