Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp về lĩnh vực quôc tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm chứng thực
Số ký hiệu văn bản 1713/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2020
Ngày hiệu lực 04/08/2020
Trích yếu nội dung Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp về lĩnh vực quôc tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm chứng thực
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về