Về việc dừng tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và quy trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Mộc Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 70/TB-UBND
Ngày ban hành 29/03/2021
Ngày hiệu lực 29/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc dừng tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và quy trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Mộc Châu năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về