Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 55/NQ-UBBC
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 55_NQ-UBBC_pages_deleted.pdf