Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày 04/5/2021
Số ký hiệu văn bản 417/BC-UBND
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày 04/5/2021
Hình thức văn bản Phòng chống Covid-19
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về