Top slide banner
V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Số ký hiệu văn bản 66/UBBC-CV
Ngày ban hành 05/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021
Trích yếu nội dung V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 66_ubbc-phoi-hop-to-chuc-phu-trach-thuc-hien-bau-cu.pdf