V/v tổng hợp các quy định của pháp luật liên quan đến xử lý các hành vi hành chính vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch
Số ký hiệu văn bản 1295/UBND-TP
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày hiệu lực 07/05/2021
Trích yếu nội dung V/v tổng hợp các quy định của pháp luật liên quan đến xử lý các hành vi hành chính vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về